Profesionálne tlmočenie, tlmočnícke služby

Naše tlmočnícke služby sú zabezpečené profesionálnymi prekladateľmi a tlmočníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. Prekladatelia a tlmočníci sú vyberaní so zreteľom na profesionálnu znalosť a skúsenosti v oblasti príslušnej špecializácie.

Čo vám ponúkame

Naša spoločnosť sa spolu s prekladateľskými službami dlhodobo venuje aj tlmočeniu, primárne z/do anglického a nemeckého jazyka. Tlmočenie je zabezpečované na tej najvyššej úrovni vďaka dôkladnému výberu ľudí do nášho tímu.

Naše tlmočnícke služby zahrňujú:

  • tlmočenie z/do angličtiny/nemčiny
  • tlmočenie pre zahraničné návštevy v podnikoch
  • tlmočenie / sprevádzanie s tlmočníkom na návštevách po celom Slovensku
  • tlmočenie pre turistické návštevy
  • tlmočenie pre zahraničné štátne delegácie
  • tlmočenie pri rokovaniach so zabezpečením absolútnej dôveryhodnosti prekladaného/tlmočeného obsahu
  • špecifické tlmočenie podľa potrieb zákazníka

Vysokokvalitní tlmočníci

Vďaka našim dlhoročným skúsenoatiam v obore vyberáme do nášho tímu len tých najkvalitnejších tlmočníkov, ktorí ovládajú aj preklady/tlmočenie v špecifických oboroch ako napr. právne, ekonomické, technické oblasti. Zároveň splňujú nároky bezúhonnosti a absolútnej diskrétnosti k informáciám, ktoré sa dozvedia pri prekladaní/tlmočení.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa prekladov, tlmočenia či iných služieb poskytovaných našou spoločnosťou nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom tohto formulára.